Regels voor gebruikers


Algemene gebruikersvoorwaarden van www.modeltuinen.nl.
Bij gebruik van www.modeltuinen.nl gaat u onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.
Wat wij voor u kunnen betekenen:
art. 1a. Een duidelijke en neutrale locatie op internet waar bezoekers modeltuinen van Hoveniersbedrijven uit het hele land (die zich bij ons hebben ingeschreven)kunnen bekijken. U kunt naar hartelust snuffelen in fotoboeken van professionele Hoveniersbedrijven en dit alles is GRATIS en zonder inschrijving.
art. 1b. Als u een Hovenier gevonden hebt die de tuinen van uw dromen realiseert kunt u deze een contactverzoek sturen waarna deze hovenier contact met u opneemt, om verder met u te praten over uw tuin en de mogelijkheden die zijn bedrijf u kan bieden.
art. 1c. Er worden regelmatig nieuwe modeltuinen van bestaande en nieuwe Hoveniersbedrijven toegevoegd. Het is dus de moeite waard om regelmatig opnieuw te komen zoeken totdat u de perfekte tuinsfeer gevonden heb.
art. 1d. Bezoekers kunnen de modeltuinen selecteren in hun provincie of de aangrenzende provincies waardoor de bezoeker binnen een redelijke afstand van het Hoveniersbedrijf woont. De meesten van u hebben er immers geen belang bij om vanuit b.v. Zeeland een hoveniersbedrijf uit Friesland te vragen om zijn diensten.(natuurlijk is dit wel mogelijk omdat u ook voor heel Nederland kan
kiezen.)
art. 02 Wanneer een sitebezoeker een hoveniersbedrijf een contactverzoek stuurt dan mag dit verzoek alleen gebruikt worden om tot een gepast(e) ontwerp/offerte richting de sitebezoeker te komen. Elk ander gebruik van de gegevens in een contactverzoek is niet toegestaan, zoals de verkregen gegevens delen met anderen of gegevens door spelen naar andere bedrijven die hier intresse voor hebben.
De privacy van de sitebezoeker dient altijd gewaarborgt te worden.
Voor deze contactverzoeken worden geen kosten in rekening gebracht.
art. 03 Deze site heeft ten doel om u als bezoeker bij te staan in het verkrijgen van een goed inzicht in, wat door welke Hoveniersbedrijven wordt gemaakt. Hun persoonlijke stijl. Echter de beheerder en de website www.modeltuinen.nl, is nooit partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van deze website. Daarin neemt de beheerder ook nooit een bemiddelende rol op zich en daarvoor worden dan ook geen kosten in rekening gebracht. Het Hoveniersbedrijf dient zelf contact te leggen met de sitebezoeker aan de hand van de ontvangen gegevens in een contactverzoek, om tot een afspraak en/of huisbezoek te komen voor het maken van een passend ontwerp en/of offerte/prijsopgave.
art. 04 Site bezoekers mogen nooit foto’s of teksten downloaden en gebruiken voor eigen doeleinden en/of verspreiden en/of versturen op het internet en/of op wat voor manier maar ook gebruiken.
art. 05 De Beheerder is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van contactverzoeken of andersoortige informatie op het E-mail adres van het Hoveniersbedrijf van uw keuze, ook alle verdere aansprakelijkheid m.b.t. email verkeer is uitgesloten.
art. 06 Het doorsturen van contactverzoeken naar de Hovenier van uw keuze geschiedt automatisch en zonder fysieke tussenkomst van onze zijde. Wij oefenen hier dus ook geen enkele controle op uit.
art. 07 De beheerder en www.modeltuinen.nl, de informatie- en of diensten leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen en/of fouten in de website www.modeltuinen.nl en aanverwante diensten. Storingen, onderbrekingen en/of fouten in de website of de levering van gegevens kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiele tegemoetkoming en/of claim.
art. 08 Aangezien andere personen hun fotomateriaal en teksten op onze website plaatsen kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongepaste foto’s en/of teksten en/of foto’s van tuinen die zonder toestemming van de eigenaar, door de Hovenier geplaatst zijn. Wij accepteren hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Wel, zouden wij het graag van u vernemen via de contactknop waar u iets op onze site gevonden hebt wat niet passend is, zodat wij actie kunnen ondernemen tegen deze Hovenier, wanneer wij eveneens van mening zijn dat deze teksten en/of foto’s niet op onze site thuishoren zullen wij deze ogenblikkelijk verwijderen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking op dit punt.
art. 09 Natuurlijk doen wij er alles aan om onze website te beveiligen tegen virussen, Troyan horses en alle andere mogelijke schadelijke mogelijkheden op internet die uw computer kunnen beinvloeden of informatie van uw computer kunnen halen. Maar mocht dit toch via onze site gebeuren dan accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende gevolgen en/of kosten en/of vergoedingen van wat voor aard maar ook.
art. 10 Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is het nederlands recht van toepassing.
art. 11 Indien 1 of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden bij een gerechtelijke uitspraak ongeldig of anderszins niet toepasselijk worden verklaard dan laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onaangetast.
art. 12 De Beheerder behoudt altijd het recht om zonder verdere mededelingen op elk willekeurig moment deze voorwaarden te wijzigen en/of nieuwe artikelen toe te voegen en/of artikelen te verwijderen. U kunt wanneer u het hier niet mee eens bent dan in zo’n geval ervoor kiezen om geen gebruik meer te maken van www.modeltuinen.nl, zodat de nieuw(e) voorwaarden niet op u van toepassing zijn.
Deze Algemene voorwaarden zijn op 8 September 2011 aangepast.